21 MART 2018 TARIHLI ECAA TOPLANTISI NOTLARI

 1. Toplantı Gündem ve İşleyiş

Toplantı salonunda bulunan kişilerin kendilerini tanıtmasi şeklinde gerçekleşmiştir. Toplantı kurallari genel olarak açıklanıp toplantı moderatörü Suphi Y. olarak belirlenmiştir. Zaman kısıtlığı nedeniyle taslak gündemin üzerinden geçilip katılımcılar tarafından onaylanmış asıl gündem oluşturulamamıştır.

 1. Tanıtım

16 Mart tarihinde, Home Office tarafından Ankara Antlaşması üzerinde alınan kararın, toplum üzerindeki sosyal, psikolojik ve maddi olumsuz etkileri üzerinde durmak, bu olumsuzluklardan etkilenmemek için uygun yöntemler tespit etmek ve bu konuda bir bilinç oluşturmaya yardım etmek üzere oturum açılmıştır.

 1. Acil konu olarak gündeme alınan madde atlanmıştır

 

 1. Genel çerçevesi ile durum değerlendirmesi

Sadece “Olanlar-mevcut durum” altmaddesi ele alınabilmiştir.

Toplantının bu kısmında Sibel Hanım’ın Avukat Tamer Bey ile yaptığı görüşme sonucu hazırladığı genel bir değerlendirme içeren ve paylaştığı notlar referans alınıp, üzerinden geçilmiştir. Bu notlar içerisinde 24 Mayıs 2018 de ara duruşması yapılacak Çiçekci Davasının, Aydoğdu davasının etkilerini kaldırabilme ihtimalinin olduğuna değinilmektedir. Devamınında Aydoğdu davasının kısa bir tanıtımı yapılmıştır. Yine bu notlar üzerinden devam edilip, önemli noktaların altları, araştırılmak üzere çizilmiştir.

 1. İzlenecek Yol ve Yöntem, Yapabilirlik Analizi ile Beraber

Bu konuda ancak genel bir tartışma yapılabilmiştir. Şu noktalar vurguanmıştır:

 • Konunun kavranması, yöntemlerin geliştirilmesi, edinimlerin ve bilgilerin depolanması için ortak bir web alanının önemine değinilmiştir. Bu web ağı (ecaa2.com) üzerinde, bilgilerin kaybolmayacağı, deforme olmadan bir havuzda biriktirecek, ve yine bu konudan muzdarip insanları bir çatı altında toplayacaktır. Ecaa2.com’a yüklenen bilgiler, geniş kitleye ulaşması için linkleri verilerek whatsapp gruplarında ve tüm sosyal medya ortamlarında tek hesap üzerinden de replike edilecektir.
 • Ayrıca aynı amaçlar için çalışan diğer gruplarla ve şahıslarla ortak platformlarda bir araya gelmenin ve bilgiyi paylaşmanın faydaları anlatılmıştır.
 • Önçalışma grubu herhangi bir yönlendirme, öncelik alma, hele karar verme amaçlarını hiç taşımamaktadır. Taşın altına elini koyarak öne çıkan çalışma yapan her girişim değerlidir. Özü itibarıyle olabildiğince geniş bir kitlenin organize olabilesi ve farklı girişimlerin koopere edebilmesi için altyapı, yöntem ve bilgi hazırlayan bir hizmet grubudur. Tüm girişimlerin çalışabilmesini, organize olabilmesini, çalışmalarını duyurabilmesini, aynı alanda çalışan grupların ortaklaşabilmesini, özetle ecaa mücadelesinin bir bütünolarak enable edilmesini (mümkün kılınmasını) amaçlamaktadır.

Ayrıca katılımcılar şu konularda fikirlerini iletmiştir:

 • Bu toplantı katılım talep eden kişi sayısının 100’ün üzerine ulaşması üzerine, böylesi bir toplantıyı yürütebilecek mekan, altyapı, yöntem hazırlığı vs olmadığı için, sayı azaltılarak hali hazırda çalışma yapmış olan daha küçük bir grupla gerçekleştirilmek aslında zorunda kalmıştır. Toplantı organize edilirken 25 Mart 2018 Cumartesi günki Arama Toplantısını düzenleyen Halil ile iletişime geçilmiş, arama toplantısının hazırlıkları olan geniş katılımlı bir toplantı olarak hali hazırda düzenlenmiş olması sebebiyle benzer bir toplantıyı şartlarını da gerçekleştirmeden yapmak yerine, Arama Toplantısına katılım düşünülmüş, Halil de bu toplantıya davet edilmiştir. Ancak randevusunun olması, sonrasında da toplantı mekanının planlanandan önce kapanması nedeniyle katılımı gerçekleşememiştir. Her iki toplantının da sonuçlarınının paylaşımı sonrasında görüşülmesi üzerine fikir birliğine varılmıştır.
 • Dil çok önemli. Sadece yazılı metinlerde değil konuşmalarda dahi kapsayıcı olunmalı. İnsanların fikirleri tali ve asli olarak sınıflandırılmamalıdır.
 • Gerçekçi toplantı planlamaları yapılmalı. Toplantılar karar alma amaçlı ise geniş katılımlı olmasına özen gösterilmeli.
 • Kimse kendine grubun iradesinden azade kişisel pozisyon biçmemeli. Bir koyan ile beş koyanın eşitliği temel ilke olmalı.
 • Grup büyüdüğünde herkesin doğallığında kabul ettiği doğal önderler çıkabilir; o zamana kadar kimse şefçilik oynamamalı.
 • Grubun kendini ifade etmek için yarattığı araçlar amaç olmamalı, diğer gruplarla birleşme esnasında olgunca tüm sosyal medya, web vb araçlardan vazgeçilerek yenisini yaratmak hedeflenmeli.
 • Herhangi bir siyasi gruba ya da avukata angaje olunmamalı. Çünkü solcu, sağcı, apolitik ortak bir dert yaşıyoruz. Bu nedenle dışa dönük metinlerde angaje dil kullanılmamalı. Örneğin Direniş gibi.
 • Avukata angaje olamayız çünkü bu işler akçelidir. İnsanların zihninde içimizden birilerinin bir avukata para kazandırdığı düşünülürse bu girişim batar. Bu nedenle para sözcüğü dillendirilirken altyapı sağlam kurulmalı. Çiçekli ailesine para lazım diyorsak mesela bunun aileden kaynaklı bir bilgi ile gelmesi gerek.
 • Mağduruz, canımız yanıyor. Canı yanan ile yanmayanın farkına çok iyi varılmalı.
 • Arama konferansına katılarak bu grubun birikimlerini arama konferansının demokratik işleyişinde ifade etmek ve oradaki fikirlerle harmanlanarak bu mücadele için en doğrusunu ortaya çıkarmalıyız. Kamuoyunda birlikte hareket ettiğimize dair bir açıklamanın yapılması ile birlikteliğimizi vurgulamak önemlidir. Hayati olan tek şey indefinite hakkımızdır. Bu hakkımızın üç beş kişinin mücadelesiyle elde edilmesi de mümkün değildir. Bunun için kamuoyunda bizi cazip hale getirecek hamleler yapmak şart. Farklı grupların birlikteliği kesinlikle bu işin büyümesi için tek çare.

 

YAPILACAKLAR:

 • 29 Mart 2019 EU’nun Brexitten çıkması ile AA kökten kaldırılabilir mi? (Araştırılacak)
 • Tamer Bey’in notlarında ILR Basvuru süresini 5 yıl olacağını vurgulamasındaki yorumu nedir? (Araştırılacak)
 • Avukat Semira Hanım ile görüşülüp sorular sorulacak, bu soruların cevapları paylaşılacak
 • Başka avukatlarla da görüşülüp sorular sorulacak, bu soruların cevapları paylaşılacak, kurulması düşünülen “Avukatlar Kurulu” nda yer alıp almak istemedikleri öğrenilecek.
 • Halil Bey’in yapacağı Arama Toplantısına katılım sağlanacak. Bu tarz ortak platformlarda bilgi paylaşımı yapılacak
 • Avukatlara sorulacak sorular internette (Googledocs excel formatında spreadsheet) derlenip düzenlenecektir. Farklı avukatların verdiği farklı cevaplar kaydedilerek karşılaştırılması sağlanacaktır, ve AA kommünitesi ile paylaşılacak.
 • Benzer şekilde farklı avukatlarca önerilen çözüm önerileri ve farklı girişimlerce benimsenen çözüm önerileri de internette (Googledocs excel formatında spreadsheet) derlenip düzenlenecektir. Bunklara farklı avukatların farklı yorumları alınıp kaydedilerek karşılaştırılması sağlanacaktır ve AA kommünitesi ile paylaşılacak.
 • Yine internette (Googledocs excel formatında spreadsheet) tüm uzmanların yayınladığı bilgiler linkleri verilerek derlenecek, sonrasıda ecaa2com a aktarılıp, çeşitli AA kommünitesi ile paylaşılacak.
 • Yeni toplantı tarihi daha sonra, çalışmalar ilerlendikten sonra belirlenecek. belirlenecektir.
 • Süreç içinde “geniş katılımlı toplantı” düzenlenmesinin şartları belirlenecek.

 

KATILIMCILAR:

Sibel Ö. (Business/IT/SAP Proje/Program Yöneticisi – UK vatandaşı)

Suphi Y. (Yazılım Danışmanı, AA 1. Senenin İçinde)

Rafet D (Öğretmen, AA 3 Senenin İçinde)

Ümit B. (Yazılımcı, AA 3 Senenin İçinde)

Cüneyt (Muhasebe, AA 1. Senenin İçinde) (kısmen katılım)

Nirgül (Muhasebe, AA 1. Senenin İçinde) (kısmen katılım)

Vedat (Tutor, AA 3 Senenin İçinde)

Enes (Makine Mühendisi, AA 3 Senenin İçinde)

0 Comments

Leave a reply

BİZE ULAŞIN

Her türlü soru sorunlarınız için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Sending

© ECAA2 Community, 2018

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Skip to toolbar